Loài ếch được coi là phòng bách bệnh suýt tuyệt chủng

Khoa học
Ếch trơn Togo ở châu Phi bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng do người dân địa phương tin rằng ăn thịt của chúng giúp miễn nhiễm với bệnh tật.