Loài ếch to nhất trong lịch sử, có thể săn cả khủng long con

Khoa học
Beelzebufo được cho là loài ếch lớn nhất từng sống trên mặt đất. Beelzebufo có một chiếc hàm rộng giúp chúng có khả năng cắn rất chặt.