Loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất

Khoa học
Thằn lằn gai Spinosaurus là loài khủng long ăn thịt lớn nhất thế giới với chiều dài 15 mét, tơ hơn cả khủng long bạo chúa.