Loài kiến nào được đặt tên 'chiến binh' có thể chữa vết thương cho đồng loại?

Khoa học
Sau những cuộc kiếm mối, kiến bị thương được gom lại và chở về tổ. Những con kiến khỏe trở thành y tá, chăm sóc vết thương của đồng loại. Việc này giúp giảm tỉ lệ thương vong từ khoảng 80% xuống còn 10%.
Xem thêm