Loài kiến nhanh nhất thế giới chạy với tốc độ 645 km/h.

Khoa học
Kiến bạc Sahara sống trong môi trường khắc nghiệt của sa mạc. Chúng tiến hóa tốc độ chạy gấp 108 lần chiều dài cơ thể mỗi giây, tương đương với bạn chạy tốc độ 645 km/h.