Loài lươn sói hung dữ và chung tình

Khoa học
Lươn sói không chuyển nơi ở và chỉ chung sống với bạn tình trong suốt vòng đời hơn 20 năm.