Loài mực mắt to mắt bé làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm

Khoa học
"Mực mắt lác" có một mắt lớn màu vàng xanh, trong khi mắt còn lại trong suốt và có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.