DMCA.com Protection Status

Loài rắn chuyên ngoác miệng giả chết như zombie để qua mắt kẻ thù

Khoa học
Rắn mũi lợn miền đông ở Mỹ có biệt tài giả chết như thật để đánh lừa động vật ăn thịt hoặc đóng giả rắn hổ mang nhằm tự vệ.