Loài thú giống con lai giữa thỏ và kangaroo

Khoa học
Chuột lang Patagon là loài gặm nhấm lớn thứ ba trên thế giới với kích thước tương đương một con chó Labrador.
Xem thêm