Loài thú nguyên thủy "dị" nhất còn sinh sống trên Trái Đất

Khoa học
Thú lông nhím Echidna được xem là một trong những động vật có vú nguyên thủy "dị" nhất còn sinh sống trên Trái Đất.