DMCA.com Protection Status

Loài thú 'nửa dê, nửa trâu' xuất hiện ở Trung Quốc

Khoa học
Các kiểm lâm viên phát hiện một gia đình linh ngưu Tây Tạng quý hiếm đang vượt suối trong khu bảo tồn tự nhiên ở tỉnh Tứ Xuyên.

VIDEO MỚI NHẤT