Loài vật giúp nông dân Morocco thu hoạch vàng lỏng từ cây argan

Khoa học
Những con dê thường trèo lên cành cây argan để ăn quả và nhả ra hạt, giúp nông dân thu hoạch hạt cây để sản xuất dầu argan.
Xem thêm