Loài vật lai giữa chuột và bạch tuộc

Khoa học
Chuột chũi mũi sao sử dụng 22 xúc tu quanh mũi để chụp ảnh 3D mặt đất giống máy siêu âm và quét con mồi trốn trong bóng tối.