Loài vật nào có thể đi trên mặt nước?

Khoa học
Đặc điểm cơ thể độc đáo giúp một số loài động vật như muỗi, nhện nước, gọng vó có thể đi lại trên mặt nước dễ dàng.