Loài vật nửa giống trâu nửa giống cừu trên dãy Tần Lĩnh

Khoa học
Linh ngưu sống ở độ cao 2.500 m, có thể cao tới 2 m và rất hiếm gặp vì vậy các nhà bảo tồn phải dùng drone để ghi hình chúng.