Loài vật sở hữu bộ lông đặc biệt, kháng cả nước lẫn lửa

Khoa học
Theo một số nghiên cứu, lông của lạc đà Alpaca có thể kháng được nước và lửa, ấm hơn sản phẩm từ cừu gấp 3 lần. Nhiều người còn gọi vải may từ lông Alpaca với danh "thần thánh".