Loại vi khuẩn có thể giúp con người thở trên sao Hỏa

Khoa học
Vi khuẩn lam hấp thụ CO2, thải ra oxy, cần rất ít ánh nắng để quang hợp nên tồn tại được ở nhiều môi trường khắc nghiệt.