Lốc xoáy được hình thành như thế nào?

Khoa học
Lốc xoáy (vòi rồng) là hiện tượng luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông chạm tới bề mặt và quét trên mặt đất.
Xem thêm