Lỗi xây dựng khiến tháp Pisa nghiêng suốt 800 năm

Khoa học
Thay vì làm móng vững chắc, các kỹ sư xây tháp Pisa trên nền đất nhão và nhiều cát, khiến công trình ngày càng nghiêng theo thời gian.