Lợn rừng chạy trốn bỏ mặc bạn tình cho sư tử đoạt mạng

Khoa học
Con lợn rừng nhanh chân chạy mất trước khi sư tử cái ập đến giết chết bạn tình của nó ở cạnh một con đường tại Kenya. Toàn bộ màn săn mồi được một đoàn khách tham quan chứng kiến và ghi lại.
Xem thêm