Lốp xe siêu đàn hồi của NASA được làm từ vật liệu gì?

Khoa học
Lốp xe siêu đàn hồi được làm từ hợp kim nhớ hình, có khả năng biến đổi về hình dạng ban đầu sau khi bị làm biến dạng.
Xem thêm