Lưng mật bạo gan tấn công dồn dập hạ gục trăn đá

Khoa học
Lửng mật là những kẻ ăn thịt bạo gan và lì lợm bậc nhất thế giới động vật