Lý do sao Hỏa có hoàng hôn màu xanh

Khoa học
Sao Hỏa có bầu trời màu đỏ và hoàng hôn màu xanh trái ngược với Trái Đất do trong khí quyển hành tinh này chứa nhiều carbon dioxide và bụi.
Xem thêm