Mải kịch chiến giành lãnh thổ, đôi báo hoa mai cùng rơi xuống giếng

Khoa học
Hai con báo đực mắc kẹt dưới giếng sâu 15 mét gần ngôi làng Ấn Độ sau cuộc đối đầu được phát hiện và kéo lên kịp thời.
Xem thêm