Mải săn mồi, rắn đuôi chuông bị diều hâu xé thịt ăn sống

Khoa học
Con rắn không biết rằng buổi đi săn định mệnh khiến nó trở thành bữa 'trưa' ngon lành cho kẻ địch