Màn thoát hiểm nghẹt thở của chú voi con mới sinh

Khoa học
Đàn sư tử đã trực sẵn để ăn thịt chú voi con mới sinh. Vì chỉ có hai mẹ con nên voi con khó lòng tránh khỏi sự tấn công "tả xung hữu đột" của bầy sư tử. Đang lúc nguy hiểm thì bất ngờ đã xảy ra, đàn voi đã kéo đến để giải nguy cho hai mẹ con.
Xem thêm