Mạng lưới 'nhà hang' dưới lòng đất 4.000 năm trước

Khoa học
'Nhà hang' sâu 7m dưới lòng nhưng nhờ thiết kế hệ thống đường đi và nước ngầm tinh vi nên không bao giờ bị ngập.
Xem thêm