Mặt trời sẽ trở thành viên pha lê khổng lồ?

Khoa học
Các sao như mặt trời có thể biến thành pha lê trong những giai đoạn cuối cùng của chúng.
Xem thêm