Máy bay chạy điện đầu tiên có gì đặc biệt?

Khoa học
X-57 Maxwell hay còn gọi là X-plan là máy bay chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên được NASA thiết kế, chế tạo.