Máy bay không người lái sẽ thay thế cho nông dân lớn tuổi ở Nhật Bản?

Khoa học
Các nhà phát triển và nông dân tại bắc Nhật Bản đang thử nghiệm máy bay không người lái mới trên đồng, giúp làm công việc đồng áng tốt hơn và nhanh hơn so với những người nông dân có tuổi tại đây.