Máy bay siêu thanh không gây ồn sử dụng động cơ tiêm kích

Khoa học
Mẫu máy bay X-59 do Lockheed Martin và NASA hợp tác phát triển được thiết kế để triệt tiêu tiếng nổ siêu thanh, dự kiến bay thử năm 2021.
Xem thêm