Máy bổ dừa tự động của chàng sinh viên ở Sài Gòn

Khoa học
Máy bổ dừa tự động của sinh viên Cao Xuân Toản cứ 10 giây bổ được một trái dừa, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công.