Mô phỏng hàng nghìn tỷ tấn băng tan

Khoa học
NASA ước tính Trái Đất mất khoảng 49.000 tỷ tấn băng từ năm 1901, đủ để tạo thành lớp băng cao 1,5 m bao trùm Mặt Trăng.