Mò vào hang săn con non, rắn hổ mang bị cầy mangut xé xác

Khoa học
Con rắn hổ mang phun nọc Mozambique liều lĩnh mò vào hang cầy mangut để tấn công con non nhưng bị phát hiện và phải trả giá bằng mạng sống.