'Mưa bom' có thể làm sụp đổ cả tòa nhà lớn

Khoa học
Nhà leo núi Peter Maier đã ghi lại khoảnh khắc "mưa bom" tại dãy Alps, Áo.