Mục kích cặp rắn độc phối hợp đột kích tổ chim

Khoa học
Hai con rắn cây cùng nhau leo tường để đột nhập vào tổ chim, tìm kiếm chim non hoặc trứng chưa nở.
Xem thêm