Mục kích nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ tại Việt Nam

Khoa học
Tại Bình Định, Trà Vinh, hình ảnh nguyệt thực toàn phần đỏ rực, trong khi các địa phương bị mây che khuất, nhìn mờ.
Xem thêm