Mục kích tàu siêu tốc Nhật Bản chạy với tốc độ 603 km/h

Khoa học
Loại tàu chạy trên đệm từ trường như bay cách đường ray khoảng 10 cm đạt tốc độ tối đa 603 km/h.