Mỹ triển khai xe ôtô tự lái

Khoa học
Xe ôtô của tập đoàn Google, loại phương tiện tự động hoàn toàn đầu tiên, sẽ được sử dụng trên các tuyến đường ở California từ năm 2015.
Xem thêm