Nai sừng xám kéo lê cá sấu lên bờ để thoát thân

Khoa học
Sự kiên cường đã giúp con nai sừng xám có thêm một cơ hội sống sót