Năm nhiệm vụ 'điên rồ' nhất ngoài vũ trụ 2014

Khoa học
BBC Future đã thống kê 5 nhiệm vụ "điên rồ" nhất đối với loài người trong hành trình chinh phục vũ trụ của năm 2014.
Xem thêm