NASA công bố ảnh chụp máy bay phá vỡ bức tường âm thanh

Khoa học
Công nghệ tiên tiến giúp các chuyên gia lần đầu tiên ghi lại sự tương tác giữa máy bay siêu thanh với sóng xung kích.
Xem thêm