NASA lắp ráp kính thiên văn dát vàng

Khoa học
Kính viễn vọng không gian James Webb, với hệ thống 18 tấm gương phủ vàng, sẽ được phóng lên vũ trụ vào năm 2020.
Xem thêm