NASA phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống

Khoa học
Kính viễn vọng săn ngoại hành tinh TESS của NASA tìm thấy một siêu Trái Đất trong chòm sao Trường Xà có thể chứa nước lỏng trên bề mặt.