NASA tìm ra 'hành tinh mới kỳ lạ' bên ngoài hệ Mặt Trời

Khoa học
Hành tinh kỳ lạ này khá "mát mẻ" và có kích thước nhỏ: hai đặc tính khiến các nhà khoa học cảm thấy kỳ lạ khi phát hiện ra nó bên ngoài hệ Mặt Trời.
Xem thêm