Ngã dập mặt ư, chẳng bao giờ xảy ra nếu bạn đi loại giày này

Khoa học
Đôi giày thông minh của một công ty công nghệ tại Isarel đã trở thành vị cứu tinh cho người cao tuổi.
Xem thêm