Ngạc nhiên xem người máy Sophia nói chuyện

Khoa học
Sau khi người máy Sophia được Ả rập Xê út cấp quốc tịch, cô trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Mới đây cô có cuộc giao lưu và trò chuyện tại Hong Kong nơi công ty Hanson Robotics sản sinh ra cô có trụ sở.
Xem thêm