Ngắm hồ nước bị sét đánh liên hoàn suốt 300 ngày/năm

Khoa học
Hồ nước Maracaibo (Venezuela) được xem như nơi bị sét đánh nhiều nhất trên thế giới. Trung bình, sét đánh xuống hồ Maracaibo 10 giờ/ngày và 280 lần/h.
Xem thêm