Nghệ An: Thả 10 cá thể trăn, rắn hổ mang, rùa về rừng tự nhiên

Khoa học
Các cá thể trăn, rắn, rùa được thả về rừng phần lớn do lực lượng Công an tỉnh phát hiện và thu lại của các đối tượng buôn bán trái phép trên địa bàn.
Xem thêm