Nghẹt thở xem rắn độc tử chiến với rết khổng lồ

Khoa học
Rắn độc và rết khổng lồ quấn lấy nhau quyết chiến dữ dội nhưng sau một hồi vẫn bất phân thắng bại.